Zur ersten Seite Eine Seite zurück Eine Seite vor Zur letzten Seite   Seitenansicht vergrößern   Gegen den Uhrzeigersinn drehen Im Uhrzeigersinn drehen   Aktuelle Seite drucken   Schrift verkleinern Schrift vergrößern   Linke Spalte schmaler; 4× -> ausblenden   Linke Spalte breiter/einblenden   Anzeige im DFG-Viewer
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_freim_lit1926-erg/0307
— 289 -

vastgesteld in de vergadering van 15 mei
1896.] [Amsterdam o. J.: Faddegon &
Co.] 18 S. 8°. [ümaohlagtit.] 21.

6589. Vrije Loge: Statuten van de „Neder-
landsche Vrije Loge" gevestigd te Amsterdam
, Goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 14 januari 1883, Nr. 25.
Amsterdam o. J.: Kelckhoven. 7 S. 8°.
[Umschlagtit.]

,Nos Vinxit
21.

Die „Vrije Loge" heisst jetzt
Liberias".

6598.

6599.

6590. Tweede Nederlandsche Vrije Loge.

Statuten en huishoudelijk reglement.

o.O. [1884]. 7?30JS. 8°. [Umschlagtit.]

Die beiden Teile „Statuten" und „Huishoudel. j
reglement" sind anfangs einzeln und erst später 1 6597.
mit einem besonderen Titelblatt vereinigt
ausgegeben worden. 21.

6591. Willem Frederik: Wetten voor de Loge
Willem Frederik ten 0. van Amsterdam.
o.O. [1841]. 6S., 1BL, 30 S. 8°.
[Titelblatt in Steindruck.] 21.
Wetten voor de Loge Willem Frederik
ten 0. van Amsterdam. Vastgesteld
in de algemeene huishoudelijke vergadering
van den 7 den d. der 8ste m. van
het jaar d. w. 1. 5866, [Amsterdam
1866: Binger.] VI, 46 S. 8°. 21.
[Ebenso.] Vastgesteld in de algemeene
vergadering van den 17 d. der 8e m.
van het jaar d. w. 1. 5878. Amsterdam
o. J: Binger. 34 S. 8°. [Umschlagtit.]

21.

6592. Huishoudelijk Reglement van de Loge
„Willem Frederik'4 gevestigd in het
0. van Amsterdam. Amsterdam [1909]:
Weenink. 14 S. 8°. [Umschlagtit.] 21.

6593. Arnhem: Wette voor de Loge de
Geldersche Broederschap in het 0. van
Arnhem. Gedr. voor de leden. o. 0. u.
J. 46 S. 8°. [Kupfertit.] 21.

6594. Haag: Huishoudelijk W et bock der L.
PUnion Royale. In het 0. van 's Gra-
venhage. 's Gravenhage 1847: Giunta
d'Albani. 44 S. 8°.
Huishoudelijke Wetboek van de Loge
PUnion Royale in het Oosten van
's Gravenhage. 's Gravenhage 1883:
Giunta d'Albani. 32 S. 8°. 21.

6595. Hertogenbosch: Huishoudelijk Reglement
van de Loge de Edelmoedigheid
in het 0. van 's Hertogenbosch. [Zalt-
bommel o. J.: van de Garde.] 38 S. 8°.

21.

6596. Leeuwarden: Huishoudelijk Reglement
der Loge de Friesche Trouw gevestigd
in het 0. van Leeuwarden. Gearre-
steerd en kracht en wet verkregen
hebbende op het St. J. feest gehouden
den 19 dag der 9 maand van het jaar
d. w.l. 5841. o.O.-u. J. 28 S. 8°. 21.
Huishoudelijk Reglement van de Loge
„de Friesche Trouw", gevestigd in het
0. van Leeuwarden. Leeuwarden 1887:
Miedema&Co. 2 Bl. 43 S. 8°. 21.
[Ebenso] Bergum 1900: v. d. Meulen.
32 S. 8°. 21.
[Ebenso] Ebendaselbst 1909: v. d. Meulen
. 29 S. 8°. 21.

Leiden: Huishoudelijk Reglement voor
de Loge „la Vertu" in het 0. van Leiden.
[Leiden 0. J.: Trap.] 39 S. 8°. 21.

Wetten voor de Loge la Vertu te Ley-
den. o.O. 1801. 32 S. 8°. 21.

De oudste vier Reglementen der Loge
la Vertu wettig geconstitueerd in het 0.
van Leiden den 19 den dag der 8ste
maand van het j. d. w. 1. 5757, gevolgd
door: eene alphabetische lijst van bb.
die door genoemde Loge tot aan het
begin der 59 e eeuw zijn gerecipieerd of
geaffilieerd. Verzameld door J. P. Trap.
[Leiden] 1886: Trap. 45 S. 8°. 21.

Vlissingen: Huishoudelijk Reglement
voor de Loge „PAstre de P Orient" in
hot 0. van Vlissingen. Ter Neuzen
0. J.: v. d. Sande. 38 S. 8°. 21.

6601. Zaandam: Wetten voor de broederschap
van vrij-metselaren, uitmakende de
Loge: Anna Paulowna, aan de Zaan.
0. 0. u. J. 36 S. 8°. 21.

6602. Huishoudelijk Reglement van de Loge
„Anna Paulowna" gevestigd in het 0.
van Zaandam. Purmerend [1918]:
Muusses. 26 S. 8°. 21.

6603. Zierkzee: Huishoudelijk Wet-Boek van
de Loge de Star in het Oosten, be-
vestigd te* Ziericzee, onder het Groot-
meesterschap Nationaal der Bataafsche
Republiek in eene verlichte plaats,
alwaar stillzwijgendheid, eendracht en
vreede heerschen. 0. 0. u. J. 47 S. 8°.

21.

6604. Militärloge: Huishoudelijke Wetten voor
de ambulante Loge PUnion Constante
Militaire, by het twintigste bataillon
Bataafsche infanterie. 0. 0. [um 1803].
63 S. 8°.

Selten. 21.

6600.

11. KecM und Verfassimg der russischen Logen.

6605. Übereinkunft der beiden grossen Freimaurer
-Logen des St. Petersburgischen
Orients über ihre gegenseitigen Verhält-

Frei maurerbibliographie,

1«>

nisse. 58 ~ 17. 0.0.
Selten.

14 S. 4°.

358a.

19


Zur ersten Seite Eine Seite zurück Eine Seite vor Zur letzten Seite   Seitenansicht vergrößern   Gegen den Uhrzeigersinn drehen Im Uhrzeigersinn drehen   Aktuelle Seite drucken   Schrift verkleinern Schrift vergrößern   Linke Spalte schmaler; 4× -> ausblenden   Linke Spalte breiter/einblenden   Anzeige im DFG-Viewer
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_freim_lit1926-erg/0307