Zur ersten Seite Eine Seite zurück Eine Seite vor Zur letzten Seite   Seitenansicht vergrößern   Gegen den Uhrzeigersinn drehen Im Uhrzeigersinn drehen   Aktuelle Seite drucken   Schrift verkleinern Schrift vergrößern   Linke Spalte schmaler; 4× -> ausblenden   Linke Spalte breiter/einblenden   Anzeige im DFG-Viewer
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_freim_lit1926-erg/0079
1049. Register van alle de wettig gekonsti-
tueerde Loges, onderhoorig aan het
Nationaal Groot-Meesterschap der Ba-
taafsche Republiek. Gesteid naar rang
van derzelver constitutie of ratificatie
benevens de naamen van groot-offi-
cieren en leden der Groote Loge.

1804, 1806.

Register der wettig gekonstitueerde
Loges, behoorende tot het Groot-Oosten
der orde van vrijmetselaren in het
koningrijk der Nederlanden, onder-
hoorige kolonien en landen, gestelt naar
rang van constitutie of ratificatie, benevens
de namen der groot-officieren.

1809, 1864-1866. 21.

1050. Algemene wetten van het maconniek
museum. [Dat.:] Gearresteerd in't 0.
van den Haag, op den 18 den dag van
de 2 de maand van het jaar d. w. 1.
5806. 14 S. 8°. [Umschlagtit.] 21.

1051. Trace' d'installation de la G. L. d'adm.
des provinces meridionales du royaume
des Pays-Bas. Bruxelles 5818: Wahlen.
22 S. 4°. 430.

1052. [Rapport du „Grand-Maitre National

de l'ordre des francs-macons dans le

royaume des Pays-Bas".]

2 verschiedene, beide dat.: Bruxelles, le 25e
j. du 2em. de 1 'a. d. 1. v. 1. 5819. 21.

1053. Buitenlandsche Correspondentie [van
den Groot-Oosten der Nederlanden.]
[Hrsg. zum 24. Juni 1838.] 26 S. 4°
[Kopftit.] 21.

1054. [Circulaire du] Comite ou College des
grands-officiers du Grand Or. des Pays-
Bas. [Dat.:] l.X. 1841. 1 Bl. 4°. 21.

1055. Vers lag der feestviering van 19 Mei
1856. Honderd-jarig bestaan van het
Groot-Oosten der Nederlanden en ver-
tigjarig bestuur van den Groot-Meester
Nationaal, Prins Frederik der Neder-
landen. [Von J. J. F. Noordziek.] IV,
187 S. 8°. 21.

1056. Bulletin van het Nederlandsch Groot-
Oosten. [Jg. 42:] van het Groot-Oosten
der Nederlanden. Jg. 1—47. 's Graven-
hage 1871—1923: Estor. 8°.

Jg. 1. (1870/71) 300 S. 1871; 2. (1871/72) 35^ S.
1872; 3. (1872/73) 326 S. [und „Bulletin pour
l'tonger." 20 S.]; °4. (1873/74); 5. Afl. 1.
1875. 74 S.; 6. (1876/78) Afl. 1-3. 190 S.;
7. (1879/81) IV, 251 S. 1881; 8. (1882/83)
IV, 301 S. 1883; 9. (1885) IV, 318 S. 1885;
10. III, 428 S. 1886; 11. 282 S. 1887; 12.
Afl. 1-2. 160 S. 1888; 13. Afl. 1-3. 241 S.
1889; 14. Afl. 1-3. 234 S. 1890; 15. Afl. 1-2.
226 S. 1891; 16. Afl. 1-3. 223 S. 1892; 17.
Afl. 1. 230 S. 1893; 18. Afl. 1-2. 292 S.
1894; 19. Afl. 1-2. 254 S. 1895; 20. Afl.
1-3. 210 S. 1896; 21. Afl. 1-3. 337 S. 1897;
22. Afl. 1-2. 191 S. 1898; 23. Afl. 1-2.
237 S. 1899; 24. Afl. 1-2. 186 S. 1900;
25. Afl. 1. 1901; 26. Afl. 1-2. 246 S. 1902;
27. Afl. 1-2. 285 S. 1903; 28. Afl. 1-2.
239 S. 1904; 29. 304 S. 1905; 30. 246 S.
1906; 31. 295 S. 1907; 32. 312 S. 1908;
33. 318 S. 1909; 34. 341 S. 1910; 35. 236,
117 S. 1911; 36. 314 S. 1912; 37. 383 S.
1913; 38. 353 S. 1914; 39. 380 S. 1915;

40. 4, 450 8. 1916; 41. 4, 346 8. 1917; 42.
215 S. 1918; (von jetzt an nur noch 1 Heft);
43. 277 8. 1919; 44. 235 8. 1920; 45. 219 3.
1921; 46. 239 S. 1922; 47. 272 8. 1923. 21.

1057. [Resohitien van het Groot-Oosten der
orde van vrijmetselaren in het koningrijk
der Nederlanden, onderhoorige kolonien
en landen.] 4°. 20. Juni 1880;
19. Juni 1881. 21.

1058. Les Grand-Officiers du Grand Orient
des Pays-Bas, aux Grands Orients et
Gra-ndes Loges de la maconnerie universelle
. 10 septembre 1881; 15 no-
vembre 1881. 4°. 21.

1059. [Verslag van de vergadering der orde
van vrijmetselaren, onder het Groot-
Oosten der Nederlanden, gehouden te
's Gravenhage.]

Von 1882 an. 21.

1060. Naamlijst van de leden der Vrijmetse-
laars-Loges inNederland. MetanhangseL
8°.

1883/84, 1884/85. 21.

1061. [Verslag van het buitengewoon Groot-
Oosten der orde van vrijmetselaren
onder het Groot-Oosten der Nederlanden
.]

1885; 1886; 1892; 1894. 21.

1062. Losse Anteekeningen ob eene: Beant-
wording van opmerkingen voorkonr-
mende in het „Uittreksel uit den be-
schrijvingsbrif voor het hoofdkapitei
van 1886. [Unterz.:] Namens het col-
legie van grootofficieren der hooge gra-
den, J. J. F. Noordziek, I. H. de
Groot. 4S. 4°. [Kopftit.] 21.

1063. Reglement voor het gebruik der biblio-
theken van het Groot-Oosten der Nederlanden
. [Vastgesteld in de vergadering
van het hoofdbestuur der orde van
vrijmetselaren onder het Groot-Oosten
der Nederlanden, van 15 September
1911.] 3S. 8°. [Kopftit.] 21.

1064. Aanvuüing van den beschrijvingsbrief
van het Groot-Oosten van 1901. 57 S.
8°. [Kopftit.] 21.

1065. Ons [d. i. des Groot-Oostens der Niederlande
] Werkprogram. [1902.] o. 0.
43 S. 8°. 21.

1066. Aanvulling van het verslag in den
beschrij vingsbrief voor het Groot-
Oosten, te houden in 1903. o. 0. 1903.
15 S. 8°. [Kopftit.] 430.

1067. Voorstellen begrepen in punt IV van
den beschrijvingsbrief van het Groot-
Oosten van 16 Juni 1907. 10 S. 4°.
[Kopftit.] 21.

1068. [Samenstelling van het Groot-Oosten
der Nederlanden.]

von 1907 an. 21.

1069. Samenstelling van het hoofdbestuur en
de besturen der loges. 1. September
1908. 19 S. 8°. [Umschlagtit.] 21.


Zur ersten Seite Eine Seite zurück Eine Seite vor Zur letzten Seite   Seitenansicht vergrößern   Gegen den Uhrzeigersinn drehen Im Uhrzeigersinn drehen   Aktuelle Seite drucken   Schrift verkleinern Schrift vergrößern   Linke Spalte schmaler; 4× -> ausblenden   Linke Spalte breiter/einblenden   Anzeige im DFG-Viewer
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_freim_lit1926-erg/0079